การประปานครหลวง

การขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ (เฉพาะ กทม. นนทบุรี สมุทรปราการ)

**ชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารต้องตรงกับชื่อผู้วางเงินประกันเท่านั้น**