การประปานครหลวง

การขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ (เฉพาะ กทม. นนทบุรี สมุทรปราการ)

**ชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารต้องตรงกับชื่อผู้วางเงินประกันเท่านั้น**

บุคคลธรรมดา

ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ
รหัสบัตรประชาชนของผู้วางเงินประกัน