ลงทะเบียนใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  

1) ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์การใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับ กปน. (ลงทะเบียนครั้งแรกครั้งเดียว)

2) ช่องทางการรับลงทะเบียนได้แก่

2.1 สำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 แห่ง

2.2 กองการเงิน การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่

2.3 กองจัดเก็บพิเศษ ฝ่ายมาตรวัดน้ำ การประปานครหลวง

2.4 ศูนย์บริการภาครัฐเบ็ดเสร็จ 3 แห่ง (เซ็นทรัลเวสเกตต์ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ และเดอะมอลล์งามวงศ์วาน)

(ข้อ 2.1-2.4 ระยะเวลาตั้งแต่ 6 ธ.ค. 2561 ถึง 31 ม.ค. 2562)

2.5 เว็บไซต์การประปานครหลวง www.mwa.co.th

3) ใบแจ้งค่าน้ำประปา ตั้งแต่ ม.ค. 2562 ถึง ต.ค. 2562 ที่มีค่าน้ำไม่เกินเดือนละ 100 บาท

4) ผู้ใช้น้ำต้องชำระเงินให้การประปานครหลวงตามปกติ และกรมบัญชีกลางจะโอนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงกลางเดือนถัดไป

หมายเหตุ

- ผู้ใช้น้ำที่ลงทะเบียนไม่ว่าจะชำระเงินช่องทางไหน ก็จะได้รับสิทธิ์

- ค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ศูนย์บริการประชาชน 1125

หรือ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 02-1092345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 02-2706400